Uredništvo stranice:

  • Željka Ercegovac, odgojitelj
  • Ana Greganić, odgojitelj
  • Renata Kokorović, odgojitelj
  • Katarina Šeravić, odgojitelj
  • Barica Sakoman-Božić, administrativni djelatnik
  • Martina Lacković, stručni suradnik pedagog