Projekt moj pas

Projekt moj pas

Poštovani roditelji, u ovoj pedagoškoj godini uključili smo se u međunarodni projekt „Medijacija uz obučenog terapijskog psa kao podrška...