DODATNE AKTIVNOSTI

U Vrtiću djeca imaju prilike izabrati i posebne aktivnosti prema svojim sklonostima.     Kraće programe u Vrtiću provode vanjski...

PROGRAM PREDŠKOLE

Pohađanje programa predškole, u godini pred polazak djeteta u osnovnu školu  je obavezan za onu djecu koja nisu uključena u redoviti program...

MONTESORI PROGRAM

Što je Montessori pedagogija? Montessori pedagogija je svjetski priznata pedagoška koncepcija koja ima jedinstven pristup tehnici učenja i koja je...

REDOVITI PROGRAM

Namijenjen je djeci od navršene 1. godine do polaska u školu.     Mi želimo da dijete:     doživi vrtić kao sigurno, ugodno i zanimljivo...