Igračka Čičulin je jedna on nekoliko hrvatskih autentičnih igračaka, u sklopu projekta HAI, kojeg provodi udruga poVUcizakulturu u suradnji sa Studijem dizajna, a inspirirana hrvatskom kulturnom baštinom. Cilj HAI projekta je da djeca kroz igru steknu iskustvo, nova znanja i vještine, a ujedno upoznaju i hrvatsku baštinu. Specifični ciljevi postignuti su njegovanjem tradicije, uspostavljanjem pozitivnih emocija igrom, učenjem kroz praksu, razvoj kreativnosti i vizualne kulture.

Sama igra Čičulin crpi podrijetlo iz davnine kada su naši preci koristili viseću konstrukciju za odlaganje kruha, kako štetočine do njega ne bi došle. Danas je Čičulin zanimljiva igra za djecu. Djeca odlažu kolutove na uspravno postavljene štapiće, s ciljem da se što duže održi ravnoteža. U igri sudjeluju dva igrača koji dijele štapiće i kolutove te ih naizmjenično postavljaju na konstrukciju bez rušenja. U igri se može nadmetati, ali i surađivati jer je simbolički cilj sačuvati kruh od ilustriranog miša. Igračka potiče razvoj djetetove osobnosti te u interakciji s njom stječe sljedeće vještine i znanja:

– promišljanje i samoprocjenjivanje vlastitih aktivnosti i postignuća
– rješavanje problemskih situacija i poštivanje pravila
– razvijanje socijalnih kompetencija igrom u paru ili u skupini
– razvijanje koordinacije oko-ruka te fine motorike
– vježbanje koncentracije, razvijanje kombinatorike
– učenje o odnosima u prostornoj orijentaciji

Djeca naše skupine rado su prihvatila ovu igračku zbog materijala od kojeg je izrađena (drvo) i zbog osjećaja koji pruža nakon uspješno završene igre.

 

Galerija fotografija:

Odgojitelji starije vrtićke skupine:

Ercegovac Željka
Arbanas Marina
Jerleković Jasminka