Prelazak djeteta iz vrtića u školu jedan je od događaja koji uzbuđuju ali i brinu roditelje. To je veliki korak iz malog svijeta vrtića u veliki svijet škole. Prijelaz je to iz svijeta neobaveznih izazova i napredovanja  u obvezujući svijet u kojem se postignuća i napredovanje u savladavanju izazova vrednuju razinom uspješnosti  – ocjenom. Djetetova sposobnost učenja čitanja, pisanja i računanja važna je za uspjeh u školi. Upravo iz tog razloga roditelji se često pitaju: Trebaju li djeca znati čitati, pisati i računati prije polaska u školu? Što djeca trebaju znati kako bi bila sposobna savladati vještine čitanja, pisanja i računanja?

Kako bi smo dali odgovore na ova pitanja važno je još jednom roditelje podsjetiti na vještine koje su djetetu potrebne za školu:

 • osnovne vještine i opće sposobnosti (vođenje brige o samome sebi, ponašanje, socijalne vještine, emocije )
 • učiti kako učiti (igra, koncentracija, jezik )
 • učenje obrazovnih sadržaja (čitanje, rad s brojevima, pisanje )

Da bi dijete bilo spremno za učenje obrazovnih sadržaja mora usvojiti pred vještine značajne za usvajanje čitanja, pisanja i računanja a one se počinju  razvijati od samog rođenja djeteta. Preduvjet za razvoj predvještina je uredan govorno – jezični razvoj djeteta, što znači da dijete može: govoriti jasno (tako da ga svi razumiju), razumjeti rečenice koje sadrže tri do četiri pojma (npr. Stavi šalicu na stol), gramatički pravilno ponavljati rečenice od pet do šest riječi i ponoviti rečenicu od deset riječi.

 

PREDVJEŠTINE ZNAČAJNE ZA USVAJANJE ČITANJA . . .

neophodna znanja i vještine koje djetetu omogućuju lako i brzo usvajanje tečnog čitanja s razumijevanjem.

 

Dijete će ih steći spontano, u svakodnevnom životu, slijedeći poticaje iz odgovorljivog okruženja u kojem živi, učeći neprimjetno, u igri i kroz igru. Odgovorljivo okruženje u kojem dijete živi su roditelji koji s djetetom razgovaraju, čitaju mu, upozoravaju na cilj i važnost čitanja, šire njegov rječnik i znanja o svijetu koji ga okružuje, razvijaju  vještinu slušanja i daju  mu priliku da aktivno isprobava vještine pričanja, prepričavanja, rukovanja knjigama . . .

Kada su u pitanju predvještine značajne za čitanje  roditelji trebaju obratiti pozornost na razinu usvojenosti vještine:

 • brzog imenovanja poznatih sadržaja

( npr. gledam oko sebe i imenujem što vidim )

 

 • raspoznavanja i proizvodnje rime

( npr. znam da dobro zvuči kad kažem MAMA – SALAMA, ali mogu i smislit što dobro zvuči uz ponuđenu riječ TATA- ?…SALATA )

 

 • rastavljanja rečenica na dijelove

( npr. znam da rečenica TATA IDE NA POSAO, ima četiri dijela)

 

 • prepoznavanja i povezivanja slogova (dijelova) i glasova u riječi

( npr. znam da dijelovi (slogovi) MA – MA  = MAMA , znam da glasovi  M – A – M – A = MAMA )

 

 • rastavljanja riječi na slogove (dijelove)  i stapanja  slogova u riječi

(npr. znam da riječ TATA  mogu rastaviti na dijelove TA – TA  =

TATA )

 • rastavljanja riječi na glasove i spajanja  glasova u riječi

(npr. znam da riječ MAMA = M – A – M – A da glasovi  –  slova              K – O – T – A – Č  čine riječ KOTAČ)

 

 • veze glas – slovo (prepoznavanje slova i povezivanje s glasovima)

(npr. znam da je ovo slovo I i to je prvi glas u riječi IGLA)

 

 • razumijevanja i prepričavanja  priče

(npr. mogu uspješno razumjeti i prepričati događaj iz vrtića, mogu složiti niz od nekoliko sličica i ispričati sadržajno smislenu priču )

 

 • razumijevanja funkcije čitanja i pisanja

(npr. razumijem da  sve što smislim i govorim mogu napisati i pročitati i tako prenijeti poruku svojoj okolini)

 

 • razumijevanja obilježja teksta

(npr. znam da sve vezano uz čitanje i pisanje slijedim od gore prema dolje, od lijeva u desno a stranice listam od početka slikovnice prema kraju . . .)

 

 • razumijevanja pretvaranja govora u tekst

(npr. znam da nešto što želim reći svojoj okolini može biti izgovoreno ali i napisano (svaki glas ima svoju „sliku„ … slovo)

 

PREDVJEŠTINE ZNAČAJNA ZA USVAJANJE PISANJA . . .

podrazumijevaju složenu misaona aktivnost (smišljanje poruke) i  grafomotoričku vještinu (pamćenje pokreta i izvođenje potrebnog pokreta prstima i šakom).

Poticati razvoj ove predvještine znači da roditelji obavještavaju dijete što i zašto pišu, koliko su poruke i bilježenje istih važni, da uključuju dijete u svoje pisanje kako bi uočilo što dolazi na početak a što na kraj, da potiču dijete na  sastavljanje poruke i priče crtanjem  te  na prepoznavanje i pisanje vlastitog imena, da omogućuju stalan pristup raznovrsnom priboru za pisanje.

 

 

Kada su u pitanju predvještine značajne za usvajanje pisanja roditelji trebaju obratiti pozornost na razinu usvojenosti :

 • dominantne ruke

(npr. koristim uvijek istu ruku za pisanje)

 

 • položaja tijela

(npr. pravilno sjedim  kad crtam  i pišem)

 

 • položaja ruke

(npr . pravilno držim ruku  u odnosu na podlogu po kojoj crtam ili pišem)

 

 • položaja papir

(npr . tijekom crtanja i pisanja ne rotiram  papir po kojem crtam ili pišem)

 

 • snalaženja na papiru

(npr. znam da tijekom pisanja pišem od gore prema dolje i  od  lijeva u desno, usvojio/la sam smjer pisanja)

 

 • koordinacije oko – ruka

(npr. moje oko slijedi ruku koja piše ili crta)

 

 • fino motoričkog hvata olovke

(usvojio/la sam hvat tri prsta)

 

 • vizualne predodžbe zadatka

(dobro uočavam detalje i znam njihovu važnost npr. imenovanje i odjeljivanje poznatih slova O … C)

 

 • crtanja prepoznatljivih crteža i bojanje unutar zadanih okvira

(crtam a moja okolina prepoznaje što sam nacrtao/la, uspješno bojam bojanku)

 

 • precrtavanja oblika

(precrtavam ponuđene oblike odabrane sukladno mojoj dobi)

 

 PREDVJEŠTINE ZNAČAJNA ZA USVAJANJE RAČUNANJA..

vještine i znanja  nužna za razumijevanje matematike a omogućuju djetetu razumijevanje broja kao količine, broja kao brojevne riječ te broja kao  brojke.

 

 

Predvještine značajne za usvajanje računanja ili predmatematičke misaone vještine dijete stječe krećući se prostorom, baratajući predmetima i uspoređujući ih, otkrivajući svojstva predmeta promatranjem i diranjem, uspoređujući količine, premećući i slažući. Uz neposredno iskustvo djeteta vrlo je važna i uloga roditelja koji objašnjava opažene odnose nudeći imena za pojmove za koje dijete ima unutarnji, ponekad prirođeni osjećaj  ali ih može razumjeti tek kad ču-je njihovo ime u različitim situacijama. Roditelj posreduje djetetu predmatematičke vještine razgovorom i zajedničkim aktivnostima.

Kada su u pitanju predvještine značajne za usvajanje računanja tj. matematike roditelji trebaju obratiti pozornost na razinu razumijevanja:

 • odnosa u prostoru

(npr. znam što je unutra a što vani, što je gore a što dolje, što je ispred a što iza . . .)

 • međuodnosa predmeta – uspoređivanje

(npr. znam koji je veći a koji manji, koji kraći a koji duži, koji je deblji a koji tanji . . .)

 • međuodnosa predmeta – svrstavanje i razvrstavanje

(npr. svrstavam loptice po boji ili pak slažem  igračke prema vrsti  …slikovnice, autići, lutke…)

 • međuodnosa predmeta – sparivanje i pridruživanje

(npr. sparujem čaša – čaša, tanjur – tanjur ili pridružujem kapa – – glava, rukavica – ruka . . . )

 

Kada su u pitanju predmatematičke vještine roditelji trebaju obratiti pozornost i na razinu  usvojenost pojmova :

 • jednako
 • za jedan manje
 • za jedan više

( npr. znam da u nekom skupu predmeta ima jednako nečega, za jedan više nečega ili za jedan manje nečega)

 

Kada su u pitanju predmatematičke vještine roditelji trebaju obratiti pozornost i na razinu  usvojenost vještine:

 • mehaničkog brojenja

(npr. brojim nabrajajući brojeve u nizu  . . .1…2…3….4… )

 • brojenja pridruživanjem

(npr. brojim i razumijem količine  . . . 1 = jedan prst na ruci , 2 = dva prsta na ruci . . . )

 • prepoznavanja brojaka i pridruživanja istih količina

(npr. povezujem broj 1 sa  jednom lopticom , broj 3 sa skupom od tri loptice )

 • usporedbe brojaka u glavi

(npr. mogu usporediti veličinu dva broja od 1 do 10 pri čemu ne gledam predmete niti brojim prste )

VAŽNO ! ! !

Predvještine značajne za usvajanje čitanja, pisanja i računanja stječu se postupno, od djetetova rođenja, kroz rani i predškolski  period, do polaska u školu i dijete bi ih trebalo usvojiti prije polaska u školu.

 

ŠTO JE KORISNO  DA RODITELJ PROČITA ?

Čudina Obradović, M. , ČITANJE PRIJE ŠKOLE

Čudina Obradović, M. ,MATEMATIKA PRIJE ŠKOLE

Puljiz Vidović , S . i grupa autora, ULAZAK U SVIJET ŠKOLE

 

 

PRIJEDLOG VJEŽBENICA ZA RAD S DJETETOM . . .

ČITANJE PRIJE ŠKOLE . . . MATEMATIKA PRIJE ŠKOLE

IGRE OLOVKOM

 

PEIJEDLOG RAČUNALNIH PROGRAMA ZA RAD S DJETETOM . . .

EVA MEĐU SLOVIMA . . . MALA UČILICA

ARTMEDIA . . . on line igre za predškolce

 

NE ZABORAVITE ! ! !

 • potičete razvoj predvještina čitanja, pisanja i računanja potičući i podržavajući interes i zanimanje djeteta za čitanje, pisanje i računanje
 • potičete razvoj predvještina čitanja, pisanja i računanja pokazujući vlastitim primjerom koliko su čitanje, pisanje i računanje važni u svakodnevnom životu
 • potičite razvoj predvještina čitanja, pisanja i računanja koristeći svakodnevne obiteljske situacije kao priliku za „učenje „ i vježbanje određenih vještina
 • omogućujte djeci da uče čineći u igri i kroz igru

                                        SRETNO !

 

 

Članak priredila : Anita Borčilo, stručni suradnik logoped