U Splitu je 13. i 14. lipnja 2014. godine održan međunarodni Montessori skupu na kojem su sudjelovale odgojiteljice naše Montessori skupine Andrea Hranilović i Dijana Čorak. Skup su organizirali Dječji vrtić Montessori dječja kuća Split , Udruga Montessori pedagogije Split i Montessori Verein Konstanz, Njemačka.

Tema skupa “Poticanje razvoja osjetila kao preduvjet zdrave osobnosti djeteteta“ proizašla je iz interesa i potreba Montessori praktičara koji razvoju osjetila daju poseban značaj kao jednom od najvažnijih preduvjeta cjelovitog razvoja djeteta.

Tijekon dvodnevnog seminara  kroz  predavanja i radionice  pokušalo se odgovoriti na najvažnija pitanja i dileme vezane za osjetilni  život djeteta polazeći od znastveno utemeljenih spoznaja  i iskustava vlastite prakse. Ugledni predavači Montessori pedagogije iz Njemačke prezentirali su niz vježbi iz područja osjetilnosti koje su izazvale veliki interes i pažnju. Na kraju dvodnevnog skupa organiziran je okrugli stol na kojem se razgovaralo o  mnogim važnim pitanjima Montessori pedagogije i njene primjene u svakodnevnom životu, od organizacije i strukture dana u Montessori skupini, vođenja pedagoške dokumentacije do dilema vezanih za igru igračkama i didaktikom koja ne pripada Montessori priboru.

Montessori međunarodni seminar je tradicionalni skup koji je vrlo koristan za sve one koji rade po koncepciji Marije Montessori. Nadamo se da ćemo  slijedeće  godine sudjelovati na ovom uglednom  skupu  kao aktivni sudionici koji će prezentirati svoja iskustva i rad u Montessori skupini.

 

Galerija fotografija