CILJ
Razvoj ekološki osviještenog djeteta koji doživljavanjem, aktivnim učenjem i djelovanjem razvija pozitivna ponašanja, odnose i stavove prema sebi, drugima i prirodi.

 

SPECIFIČNE ZADAĆE
Stjecanje znanja o načinima brige za okoliš, postupanju s otpadom.
Poticati dijete da vlastitom aktivnošću doprinese očuvanju prirode.
Poticanje suradničkih odnosa s drugom djecom i odraslima u ovim aktivnostima.
Razvijati aktivnost preoblikovanjem neoblikovanog materijala.

 

SUDIONICI
djeca, odgojitelji u skupini, roditelji, domar, zdravstvena voditeljica, pedagoginja, i drugi odgajatelji

 

AKTIVNOSTI U SKUPINI
Upoznajemo različite materijale koji se mogu ponovno upotrijebiti i koristiti na novi način
koža
tkanina
kartonske kutije
novine
Izrađivali smo strašila, tkali, izrađivali maketu grada, maske, reciklirali papir.

 

POSTUPCI RECIKLIRANJA PAPIRA
• Prikupljanje novinskog papira
• Rezanje na male komadiće
• Namakanje papira
• Miksanje papira i dodavanje boje po želji
• Stavljanje kaše na sito i cijeđenje viška vode
• Sušenje dobivenog papira
• Papir je spreman za nove, dječje kreacije!

 

Tekst i fotografije pripremile odgojiteljice:
Jaga Mlađenović
Paola Jambrešić

 

Galerija fotografija