Povjerenstvo za upis Dječjeg vrtića Ciciban donijelo je odluku o upisu djece, na temelju broja slobodnih mjesta u pojedinim objektima i skupinama, prema kriterijima koji su određeni Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, Odlukom Gradskog vijeća Grada Velike Gorice i Pravilnikom o upisu djece Dječjeg vrtića Ciciban.

Uz popis prihvaćenih Zahtjeva za upis u dječji vrtić priložen je popis s terminom razgovora koji je obavezan dio upisa. 

Razgovor će se održati u prostoru Dječjeg vrtića Ciciban u Ulici Vladimira Vidrića 2. 

Ukoliko kandidat ne dođe na inicijalni razgovor, a ne obavijesti o nedolasku smatrat će se da je odustao od upisa.

Na razgovor dolazi roditelj s djetetom i donosi sljedeću dokumentaciju:

 • zdravstvenu iskaznicu djeteta,
  •          knjižicu cijepljenja djeteta,
  •           original potvrde pedijatra o obavljenom sistematskom pregledu djeteta koju ste priložili prilikom podnošenja zahtjeva,
  •           preslike svih dokumenata koje su priložili prilikom prijave te originalne dokumente na uvid,
  •          preslike medicinske dokumentacije za dijete sa zdravstvenim ili razvojnim teškoćama ukoliko ih niste priložili prilikom podnošenja zahtjeva (npr. specijalistički nalazi i preporuke u slučaju alergija, kroničnih bolesti, nalazi logopeda, psihologa, fizijatra…),
  • preslika Nalaza i mišljenja Jedinstvenog tijela vještačenja ili Rješenja HZZO o korištenju dopusta za njegu djeteta s teškoćama u razvoju ukoliko ga niste priložili prilikom podnošenja zahtjeva.

Tek nakon što je obavljen razgovor i donesena sva tražena dokumentacija potpisuje se Ugovor o ostvarivanju predškolskog odgoja i obrazovanja za dijete, kojeg potpisuju oba roditelja i u slučaju jednoroditeljskih i samohranih obitelji kada su oba roditelja zakonski skrbnici.

Neprihvaćeni zahtjevi nalaze se na listi čekanja te će se razmatrati u slučaju oslobađanja mjesta.

Upisi u  Program predškole („Malu školu“)

Inicijalni razgovori za upis u program predškole izvan redovitog programa (Mala škola) održavat će se u rujnu 2019. o čemu će roditelji biti naknadno obaviješteni  putem mrežne stranice dječjeg vrtića.

*Identifikator po kojemu prepoznajete dijete je šifra tj.broj koji su roditelji dobili na e-mail prilikom podnošenja online prijave.