Poučeni dobrim iskustvima iz edukacije za odgojitelje Marte Meo praktičare nastavili smo suradnji sa Akademijom za razvojnu rehabilitaciju i prof. Silvijom Reichherzer te dogovorili ciklus komunikacijskih radionica na temu : Potpora komunikacijskim sposobnostima djece tijekom svakodnevnih interakcija s odgojiteljima – poticanje rezilijentnosti (otpornosti ) kod djece.

Izloženi zahtjevima odrastanja djece rane i predškolske dobi a svjesni značaja kvalitetne komunikacije s djecom i roditeljima te značaja ostvarivanja suradničke interakcije unutar odgojiteljskih timova ,vođeni znanjem i praktičnim iskustvima  prof. Reichherzer proširili smo vlastita znanja i vještine odgovorljivosti na dječje potrebe .

 

Predavanjem i radionicom  pod zajedničkim naslovom Razvoj sposobnosti komunikacije u okviru senzomotoričkog razvoja – intuitivna potpora koju odrasle osobe pružaju djeci koja još nisu progovorila, u Dv Ciciban, 27.travnja 2017.godine započeo je ciklus komunikacijskih radionica .Spomenuta prva radionica dala je odgojiteljima mogućnost uvida u spoznaje o razvoju komunikacijskih sposobnosti u okviru senzomotoričkog razvoja uz video snimke interakcija djece i roditelja. Aktivno sudjelujući, odgojitelji su uvježbavali razaznavanje oblika ponašanja kojima odrasle osobe podupiru razvoj djeteta.

 

Sljedeća u nizu radionica pod naslovom: Senzorna integracija kao preduvjet učinkovite komunikacije omogućila je odgojiteljima proširivanje spoznaja o strategijama ostvarivanja kontakta djece tj stjecanje novih znanja o tome kako mimika na licu sugovornika, ton kojim se djetetu obraća, vrijeme sugovornikovog  čekanja da dijete integrira podražaje i donese odluku o načinu na koji će reagirati, utiču na kontakt koji dijete ostvaruje sa  okolinom. Odgojitelji su promatrali snimke interakcija djece a potom uz potporu i vođenje voditeljice provodili interakcijsku analizu prema modelu : akcija – reakcija,     ŠTO ? KADA ? ZAŠTO ?

Nastavak započetog ciklusa komunikacijskih radionica Potpora komunikacijskim sposobnostima djece tijekom svakodnevnih interakcija s odgojiteljima – poticanje rezilijentnosti (otpornosti ) kod djece  planiran je za iduću pedagošku godinu, kroz niz od još pet radionica  koje su dio obveznog stručnog usavršavanja odgojitelja.

 

Članak pripremila Anita Borčilo, stručni suradnik logoped