DV CICIBAN MLAĐA VRTIĆKA SKUPINA
ODGOJITELJI:
Josipa Vukušić
Iva Štrljić
Marijana Rešetar

 

KAKO JE ZAPOČEO PROJEKT?

Projekt je započeo na inicijativu dječaka Andreja C. koji je par dana promatrao mrave u sobi, potajno ih hranio i pozivao drugu djecu da ih vide. Zanimljivo je što nam se ta tema lijepo nadovezala na temu koju smo trenutno obrađivali (gusjenica-leptir, bubamara).

ZADACI PROJEKTA:

  • Zadovoljiti dječju znatiželju i potrebu za istraživanjem
  • Razvijati svijest o brizi za životinje/kukce i čuvanje njihovih prirodnih staništa
  • Poticati i razvijati dječju maštu i kreativnost kroz razne oblike likovne aktivnosti
  • Razvijati kod djece ustrajnost pri rješavanju problema ili zadataka (stolno-manipulativne igre – matematičke, slagarice, umetaljke, labirint, tko će prije do cilja)
  • Poticati želju za stjecanjem znanja služeći se enciklopedijama, aplikacijama, slikovnicama, ali i prateći nove tehnologije – Internet

 

 

Osigurali smo djeci žive mrave, skupa sa njihovim mravinjakom , te su ih mogli promatrati povećalima.

Djeca su izrazila želju da sami traže mrave na vrtićkom dvorištu

 

Izrađivali smo mravinjak i mrave od: pur pjene, zemlje, glinamola i čačkalica

 

Potom su se djeca sa veseljem igrala…

 

 

Slagali smo i tematske slagarice, brojali, natjecali se…

Provodeći ovaj projekt i projekte koje smo prije radili s ovom odgojnom skupinom došli smo do spoznaje da djeca uživaju u tematskim cjelinama povezanim sa životinjama i prirodom te takve aktivnosti na duže vrijeme zaokupljaju njihovu pažnju, potiču ih na istraživanje i samostalno dolaze do zaključaka i spoznaja.

Djeca u tako ranoj dobi samostalnim zaključcima razvijaju pozitivnu sliku o sebi i dobivaju još veću želju za novim istraživanjem.