Dijete doživljava svijet oko sebe pokretom, igrom i osjetilima. Osjetila mu daju informacije o fizičkom stanju tijela i okoline, a mozak svrstava i integrira osjete.


Proces primanja, obrade i integracije osjeta i odgovora na podražaj zove se senzorna integracija. Naši senzorni sustavi su: vestibularni(kretanje), proprioceptivni(mišići i zglobovi), taktilni, vizualni, auditivni, olfaktorni(miris) i gustativni(okus).


Senzorni sustavi ubrzano se razvijaju tijekom ranog djetinjstva, te je potrebno poticati dječji senzomotorički razvoj. Iz tog razloga odlučili smo se u mlađoj jasličkoj skupini na projekt senzomotorika. Uz igračke koje već imaju, djeca se posebno raduju poticajima koje im izrađuju odgojitelji, a koji potiču razvoj njihovih senzornih sustava.