Kako bi odgojitelji bolje razumjeli roditelje djece s teškoćama u razvoju, upoznali posebnosti i teškoće s kojima se roditelji susreću tijekom odrastanja svoje djece , 01. i 05. lipnja 2017. u Dv Ciciban provedene su dvije RADIONICE S ODGOJITELJIMA RASTIMO ZAJEDNO PLUS, namijenjene stručnom usavršavanju odgojitelja u vrtićima u kojima se provodi program radionica s roditeljima Rastimo zajedno Plus.

Nakon početka primjene programa radionica s roditeljima djece s teškoćama u razvoju pokazala se potreba da se program od sedam radionica s odgojiteljima Rastimo zajedno proširi s još dvije radionice . Ciljevi ovih dviju radionica u odnosu na odgojitelje bili su:

  • upoznavanje s radionicama Rastimo zajedno Plus
  • prepoznavanje zahtjevnosti roditeljske uloge roditelja djece s teškoćama
  • upoznavanje s procesom prilagodbe na roditeljstvo djetetu s teškoćama
  • povećanje uvida u iskustva roditelja djece s teškoćama
  • osvještavanje promjena u obiteljskom funkcioniranju nakon rođenja djeteta s teškoćom

Radionice je vodila voditeljica educirana za provođenje radionica s roditeljima Rastimo zajedno Plus. Prenoseći iskustva iz rada s roditeljima stručna suradnica logoped Anita Borčilo zahvaljujući vrlo suradljivoj odgojiteljskoj skupini opremljenoj iskustvima u radu s djecom, istaknula je važnost i značaj suradnje i partnerstva odgojitelja s roditeljima djece s teškoćama .U vedrom ali radnom raspoloženju odgojiteljice u suradnji s voditeljicom radionica zaključile su da je za partnerstvo potrebno razumjeti potrebe roditelja djece s teškoćama a te potrebe su koliko jednake , toliko i drugačije od potreba roditelja djece tipičnog razvoja.

 

 

Članak pripremila Anita Borčilo, stručni suradnik logoped