Više od 90% podražaja primamo preko osjetila vida. Vizualna percepcija je način na koji mozak procesuira ono što vidimo, odnosno način na koji mozak interpretira i daje smisao onome što vidimo.
Razvijanje vizualne percepcije kod djece je važno jer ona omogućava mnoge životno-praktične i spoznajne aktivnosti potrebne za svakodnevno funkcioniranje (pisanje, čitanje, oblačenje, određivanje prostornih odnosa i sl.).
Uz dobro razvijenu vizualnu percepciju dijete će s lakoćom uočavati, razlikovati i prepoznavati oblike i veličine, pratiti zadane linije i uzorke te koordinirati odnos oko-ruka, što je od posebne važnosti u godini prije polaska u školu.
Budući da sve više djece ima poteškoća u tome području, smatram potrebnim provoditi što više aktivnosti kojima je cilj razvoj vizualne percepcije.
Uz gotova didaktička pomagala, izrađujem puno materijala koristeći se raznim izvorima (internet, razni dječji časopisi i sl.).

U programu predškole svakodnevno provodim takve vježbe. Ovo su samo neki od primjera: precrtavanje likova, dovršavanje likova, percepcija oblika/ forme, odnos predmeta i podloge, traženje sličnosti i razlika, uočavanje dubine, percepcija gibanja, optičke iluzije, praćenje zadanih uzoraka i linija, grupiranje, traženje uljeza i sl.
Na fotografijama su samo neki od primjera materijala.

Tekst i fotografije:
Odgojiteljica Vesna Jozić – Kozina