Ima iste temeljne ciljeve kao i redoviti program predškolskog odgoja:

zadovoljiti sve potrebe djeteta

poticati njegov tjelesni, emocionalni, socijalni i intelektualni razvoj, te sposobnosti izražavanja

 

 

Posebnost tog programa je:

usvajanje osnovnih vještina komunikacije na engleskom jeziku

udio engleskog jezika u programu je 50%

 

 

Program provode odgajateljice: Maria Linger, Koraljka Lasić, Josipa Nuić i Katarina Šeravić

Provodi se u dvije odgojne skupine u područnom vrtiću, u ulici Slavka Kolara 39

Skupinu pohađaju djeca od tri do šest godina.

Djeca usvajaju strani jezik spontano, u izvorno engleskim igrama i sadržajima, te u živoj komunikaciji tijekom odvijanja dnevnih rutina.

Napredovanje djece u učenju stranog jezika u ovom programu primjereno je dobi djeteta, njegovoj općoj razvijenosti, njegovim dominantnim sposobnostima, motivaciji i interesu djeteta za sadržaje.

 

 

A program with English language

It has the same goals like a regular program of pre-school teaching:

to satisfy all the childrens’  needs

to stimulate childrens’ physical, emotional, social and intellectual development and the ability to express themselves

Singularity:

all activities are based on learning a foreign language

the percentage of English language in this program is 50%

This program is lead by Pre-school teachers: Maria Linger, Koraljka Lasić, Josipa Nuić and Katarina Šeravić