S obzirom da su djeca na radionici s roditeljima (sadnja cvijeća) bila vrlo zainteresirana, odlučili smo nakon te radionice nastaviti sa djecom u istom smjeru. Aktivnost sadnje graha izazvala je veliko oduševljenje. Svatko je u svoju posudicu posadio grah o kojem će narednih dana brinuti. Djeca uče što je biljki potrebno za rast, brinu o svojem grahu, promatraju kako se iz dana u dan sve više i više mijenja. Ne samo da brinemo o grahu već i o cvijeću koje smo posadili sa roditeljima. I na dvorištu i u parkiću djeca uživaju u šarenilu proljetnoga cvijeća, vrlo često samoinicijativno počnu pjevati pjesmice o cvijeću. Osim toga trenutno se nalazimo u projektu koji se bazira na četiri temeljne emocije tako da djeca vole izrazima lica oponašati naše glavne junake iz slikovnica koji su ponekad sretni, ponekad tužni, nekad su ljuti,a nekad ih je strah. U nastavku donosimo fotografije.

Galerija

Odgojiteljice Jadranka, Natalija i Martina