U našoj srednjoj vrtićkoj skupini unazad četri mjeseca provodimo projekt „Samo se srcem dobro vidi – Komuniciramo na Hrvatskom znakovnom jeziku“.
U projekt smo krenuli s djeci najbližim medijem – slikovnicom, putem kojem smo im približili spoznaju o osobama s invaliditetom. Proučavali smo slikovnice „Super je bit različit“, Petrin novi prijatelj“ i „Pas pomagač-komadić sreće koji sve pokreće“.
Djeci smo približili način komuniciranja gluhonijemih osoba putem raznih jezičnih i pokretnih igara.
U igri „Pogodi tko sam“ koristili smo antifon slušalice, kartice sa životinjama i predmetima te su djeca uz pomoć pantomime, pravilne artikulacije riječi i Hrvatskog znakovnog jezika uspješno rješavala zadatke.
Igrali smo igre „Pokvareni telefon“, „Napiši svoje ime na HZJ“, grafomotoričku vježbu „Poveži znak na HZJ i sliku“, Taktilnu abecedu“ .
Od pokretnih igara djeci si ponuđeni „Poligon povjerenja“, igre s pjevanjem „Čvorak“ i „U podrumu je tama“ te igra „Slijepi miš“.
Stvorili smo poticajno okruženje u kojem su djeca spontano, situacijski, kroz praktične aktivnosti i u interakciji s djecom i odraslima usvojila novi jezik sa svim njegovim zakonitostima.
Pomagali smo djeci da savladaju sva oblikotvorna obilježja znakova na Hrvatskom znakovnom jeziku: oblik šake, mjesto tvorbe znaka, orijentacija šake, kretnja znaka te neručna obilježja: mimiku, pokrete glave i pokrete tijela.
Kroz svakodnevne aktivnosti, situacijskim učenjem, djeca su usvojila znanje i vještine za osnovnu komunikaciju s gluhom osobom: naučili su pozdraviti, predstaviti se, reći svoju dob, imenovati dane u tjednu, voće, povrće, životinje i boje, zahvaliti, zaželjeti dobar tek i zapljeskati na Hrvatskom znakovnom jeziku.
U kontekstu igre i svakodnevnih rutinskih situacija uvodili smo sve više znakova na Hrvatskom znakovnom jeziku te smo u učenje nastojali uključiti sva osjetila.
Djeci su ponuđeni „Taktilna abeceda“, „Mirisni memori“, „Zvučni memori“ i „Čarobna vrećica“.
Ugostili smo i predstavnike Hrvatskog saveza gluhoslijepih osoba „Dodir“ i „Udrugu za školovanje pasa vodiča i mobilitet“
Pjevanjem pjesme „Tata, kupi mi auto“ na Hrvatskom znakovnom jeziku“ prezentirali smo stečeno znanje.
Projekt ima otvorenu formu koju će odgojiteljice obogaćivati i nadograđivati, ovisno interesima i razvojnim karakteristikama dobi djece.

 

Galerija

Tekst napisale: Ana Perović, Andreja Fabrio i Tajana Orešković