Ciljevi programa:

  • Stimulacija svih osjetilnih modaliteta kao preduvjet neometanom učenju i razvoju,
  • Bolja prilagodba djece na jaslice,
  • Prevencija nepoželjnih oblika ponašanja i teškoća u razvoju

Organizacija rada:

–    program je prilagođen potrebama i interesima djece jasličkog uzrasta

–    posebno opremljen prostor sobe dnevnog boravka, prostor predsobe  i dvorišta

–    soba je podijeljena u nekoliko centara koji zajedno potiču jačanje svih mišićnih skupina, razvoj vizualne i taktilne percepcije, uvježbavanje finih pokreta, razvoj koordinacije oko-ruka i dr.

Sadržaj i aktivnosti:

– naglasak je na situacijskom učenju i učenju čineći, a aktivnosti koje ovdje  navodimo su podijeljene s obzirom na osjete čiji razvoj želimo potaknuti

 

 

VESTIBULARNI SUSTAV – glavni organizator senzornih podražaja. Stvara vezu  između osjetila tijela i osjeta  koji dolazi od vanjskih podražaja.

 

 

PROPRIOCEPTIVNI SUSTAV nam govori gdje se naše tijelo nalazi u prostoru. Važan za  razvoj prostorne orijentacije motoričkog planiranja

 

 

 

 

TAKTAKTILNI SUSTAV omogućava upoznavanje okoline osjetom dodira što uključuje teksturu, temperaturu, pritisak

 

 

 

OLFAKTORNI I GUSTATIVNI SUSTAV zajedno razvijaju prepoznavanje različitih mirisa i okusa

 

 

 

VIZUALNI SUSTAV omogućuje razvoj vizualne percepcije različitim prizorima, bojama, kontrastima i kretnjama

 

 

 

AUDITIVNI SUSTAV Obuhvaća sve što čujemo i razvija auditivnu percepciju i pamćenje

 

 

 

DOBROBITI PROGRAMA

  • Specifičnost programa zahtjeva individualni pristup djetetu, a to znači prilagođavanje aktivnosti individualnim potrebama i mogućnostima djeteta.
  • Raznolikost didaktike i materijala, te često korištenje umirujućih aktivnosti (igre rasipnim materijalima, slikanje i sl.) omogućava pravovremeno reagiranje i prevenciju nepoželjnih oblika ponašanja (griženje, guranje, udaranje).
  • Opremljenost sobe posebnim didaktičkim sredstvima senzomotorike omogućava djeci vrlo brz razvoj sigurnosti, spretnosti u kretanju, koordinaciji pokreta te snalaženju u prostoru što je osnova cjelokupnog razvoja
  • Sve navedeno pozitivno utječe na cjelovit razvoj djeteta, kognitivni razvoj, razvoj pažnje i koncentracije te na razvoj jezičnih sposobnosti

 

 

Odgojiteljice:  Andreja Fabrio, Tajana Orešković, Sonja Sudar