Prisutnost roditelja u neposrednom radu s djecom jača suradnju, obogaćuje odgojno-obrazovnu suradnju i ima višestruku korist za djecu. Ponuda različitih mogućnosti sudjelovanja u životu skupine, omogućuje zainteresiranim roditeljima odabir najprihvatljivijeg načina.

Za rođendan vrtića, otvorili smo svoja vrata i pozvali roditelje na sudjelovanje u neposrednom radu s djecom. Odazvala se odgajateljica Ivana Nemet (Bornina i Lovrina mama) i naučila djecu neke nove pokretne igre. Znate li brojalicu EKETE BEKETE… ?
Tena Čaćić, glazbeni pedagog, (Filipova mama) omogućila je djeci komunikaciju glazbom. Kako zvuči kontrabas napravljen od kante, špage i drvene letve?

Novinarka Ivana Karas (Pavelova mama) pripremila je niz zanimljivih i kreativnih aktivnosti. Najljepše narukvice bile su izrađene za „moju mamu„.

Dr. Iva Paldi, anesteziologinja, i dr. Ivan Marijetić, kirurg, (Matejevi roditelji) poučili su djecu preventivnoj zaštiti zdravlja i kroz igru liječnika radili na prevladavanju straha od doktora. Što učiniti sa čudovištima koja šeću po našim rukama? (Oprati pravilno ruke toplom vodom i sapunom.)

Doc. dr. sc. Danijela Bursać Kovačević (Gabrijelova mama) upoznala je roditelje s ekološki uzgojenom hranom i važnošću zdrave prehrane. U opuštenoj i neformalnoj diskusiji roditelji su iznijeli svoja iskustva, a gđa Bursać Kovačević informirala ih je o najnovijim znanstvenim istraživanjima. Smije li se krumpir u hrani prigrijavati i jesu li zdravije jagode iz eko uzgoja u stakleniku ili jagode uzgojene u bakinu vrtu?

Ne zna se tko je u svim tim aktivnostima više uživao i više profitirao – djeca, odgajateljice ili roditelji?

 

Galerija fotografija