Upravno vijeće

Img
ODRŽAVANJE SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Građani i predstavnici zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba, članovi radnih tijela i ostale osobe koje nisu pozvane na sjednicu, imaju pravo nazočiti sjednicama Upravnog vijeća pod uvjetom:
da svoj dolazak najave Vrtiću najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice na e-mail: tajnistvo@dv-ciciban-vg.hr. Uz prijavu za sudjelovanje na sjednici, dostavlja se adresa i broj kućnog ili mobilnog telefona, a radi dostave obavijesti o mogućnosti sudjelovanja na sjednici;
- ukupan broj nazočnih građana i predstavnika fizičkih i pravnih osoba utvrđuje predsjednik Upravnog vijeća ovisno o prostornim i tehničkim mogućnostima prostora u kojem se održava sjednica kaoi o temama dnevnog reda, odnosno ovisno o tome koliko je prethodno na sjednicu pozvano drugih osoba koje su potrebne na sjednici;
- pravo prvenstva za sudjelovanje na sjednici utvrđuje se prema vremenu prijavljivanja;
- osobe koje neće moći biti prisutne na sjednici, o tome će biti obaviještene usmeno ili telefonski najkasnije 4 sata prije početka sjednice.

Tijela javne vlasti nisu dužna osigurati neposredan uvid u svoj rad kada se radi o pitanjima u kojima se po zakonu javnost mora isključiti, odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje ograničenja prava na pristup prema odredbama Zakona.