Novosti

Img
sve novosti

Inkluzija djece s teškoćama u razvoju u redovan sustav odgoja i obrazovanja

30.1.2020.

Inkluzija je proces (filozofija) u kojem se djeca sa i bez teškoćama u razvoju odgajaju i obrazuju u istom okruženju te se na taj način stvara osjećaj pripadnosti grupi u kojoj djeca borave. 

Važno je razlikovati društveni pojam inkluzije od pojmova poput ekskluzije (isključivanja iz društva i lokalne zajednice), segregacije (odvajanje u posebne ustanove – institucije) te integracije (pojam koji se često provodi u praksi pod krinkom inkluzije), a podrazumijeva uključivanje djece s manjim teškoćama u redovan sustav odgoja i obrazovanja bez individualiziranog pristupa.

Brojna istraživanja ističu važnost socijalne interakcije kao osnove za razvoj svih životnih vještina koje doprinose najvišim postignućima djeteta te njegovom socijalnom i mentalnom razvoju, a inkluzija je upravo proces koji omogućava jednak razvoj tjelesnih, emocionalnih, socijalnih i drugih sposobnosti važnih za razvoj učenja, igre, zajedničkog razumijevanja, tolerancije i poštovanja kako bi ostvarili najvišu kvalitetu života sukladno maksimalnim mogućnostima.

U procesu inkluzije sudjeluje čitava lokalna zajednica i osobe koje okružuju dijete (u vrtiću su to odgojitelji, roditelji, stručni suradnici, ravnatelj te svi ostali zaposlenici). 
U nastavku su navedene neke od prednosti inkluzije s obzirom na odnos 
dijete – roditelj – odgojitelj.

Prednosti inkluzije za dijete s teškoćama u razvoju:
ostvarivanje socijalnih interakcija (druženje s vršnjacima)
imitiranje vršnjaka, a samim time i razvoj novih vještina i ponašanja
prilagođene aktivnosti s obzirom na dob i teškoću djeteta
razvoj samopoštovanja i samopouzdanja te stvaranje pozitivne slike o sebi 

Prednosti inkluzije za vršnjake u skupini:
učenje o različitosti, uvažavanju te poštovanju
veće samopoštovanje zbog pomaganja drugima
učenje novih socijalnih vještina i načina interakcije s djecom različitih sposobnosti
razvoj empatije, strpljenja i tolerancije
spoznaja da pojedinac može prevladati svoje teškoće te postići uspjeh

Prednosti inkluzije za roditelje djeteta s teškoćama:
osjećaj da je njihovo dijete prihvaćeno
spoznaja da njihovo dijete ima jednake uvjete za rast i razvoj kao i ostala djeca
informacije o djetetovom stjecanju novih spoznaja

Prednost inkluzije za roditelje vršnjaka:
osvještavanje individualnih razlika među djecom i načina na koji pojedine obitelji žive, rade i uče sa svojom djecom
otkrivanje novih načina i mogućnosti za međusobnom podrškom i pomaganjem

Prednost inkluzije za sve koji brinu za dijete u inkluzivnom vrtiću (odgojitelji, stručni suradnici, ravnatelj, ostali zaposlenici):
profesionalni razvoj/učenje novih vještina
novi izazovi i interesi u radu
povećanje sposobnosti za individualizirani rad
prepoznavanje pozitivnih strana i mogućnosti djece različitih vještina i sposobnosti

Kako bi se PROCES inkluzije uspješno provodio potrebno je:
stvoriti pozitivnu atmosferu u skupini
omogućiti osjećaj sigurnosti svih prisutnih
omogućiti doživljaj uspjeha
omogućiti osjećaj prihvaćenosti i poštovanja
pružiti mogućnost slobodnog odabira igara u centrima aktivnosti
omogućiti priliku za svladavanje novih vještina

Neki od najrespektabilnijih istraživača (Slee, 2006.) ističu da su argumenti etike, ljudskih prava i socijalne pravde za inkluzivnu edukaciju tako snažni da pobijaju argumente zasnovane na pedagogiji ili empirijskim studijama uspješnosti. 

Krajnji cilj inkluzije nije samo integracija djeteta u odgojno-obrazovnu skupinu s vršnjacima (koja bez podrške i individualiziranog pristupa može rezultirati nedostatkom djetetovog napretka), već je to dobrobit za čitavo društvo, odgojno-obrazovni sustav i svu djecu.


Pregled posljednjih novosti

avatar
cloud

28.4.2023.

Eko projektni dan Dječjeg vrtića Ciciban

Kao članovima Međunarodne Eko škole dužnost nam je svake godine organizirati i provesti Eko projektni dan.

pročitajte više ...

avatar
cloud

28.4.2023.

Ekološka akcija skupine Lavići – Eko poruke za građane Velike Gorice

Dan planeta Zemlje obilježava se 22. travnja svake godine kako bi se kroz različita događanja i akcije ojačala svijest ljudi o važnosti očuvanja prirodnog okoliša te skrenula pozornost na opasnosti koje prijete očuvanju života na našoj planeti.

pročitajte više ...

avatar
cloud

28.4.2023.

Projekt U svijetu likovnih umjetnika

Tokom ove pedagoške godine djeca odgojno obrazovne skupine Pužići imali su priliku upoznati se sa životom, radom i djelom poznatih likovnih umjetnika poput P. Mondriana, F. Khalo, Y. Kusame, J. Pollocka te V. Kandinskog

pročitajte više ...

avatar
cloud

4.4.2023.

Rođendan našeg vrtića

21. ožujka, na prvi dan proljeća, dječji vrtić Ciciban proslavio je svoj 44. rođendan!

pročitajte više ...

avatar
cloud

30.3.2023.

STEM dan za roditelje

Povodom Dana vrtića, mješovita skupina s ranim učenjem engleskog jezika Elmeri imala je STEM dan za roditelje.

pročitajte više ...

avatar
cloud

24.3.2023.

Dan očeva u odgojnoj skupini Ježići

Povodom Dana očeva koji se u Hrvatskoj obilježava 19. ožujka, u utorak 14. ožujka u odgojnoj skupini Ježići (odgojiteljice Kaurić A. Željka, Madžar Romana, Delač Irena) organizirano je druženje i igra s očevima.

pročitajte više ...

avatar
cloud

10.3.2023.

Projekt B.E.L.L.A. i posebni gosti u dramsko-scenskoj skupini

I ove pedagoške godine nastavlja se projekt B.E.L.L.A. uz suradnju sa udrugom Društvo Naša djeca Sisak i sufinanciranje projekta od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

pročitajte više ...

avatar
cloud

2.3.2023.

Maškare u Artićima

Aktivnosti maskiranja djece u umjetnike mogu biti izuzetno zabavne i edukativne.

pročitajte više ...

avatar
cloud

30.1.2023.

Radionica dramskog odgoja u DV Ciciban

U utorak, 24. siječnja 2023. dramska pedagoginja Ivana Marijančić (udruga Kreativan trening) održala je u našem vrtiću dramsku radionicu na temu „Zvuk“.

pročitajte više ...

avatar
cloud

26.1.2023.

Kamišibaj u Iskricama

Kamišibaj je umjetnost pripovijedanja priča uz pomoć slika na malenoj drvenoj pozornici, a potječe iz Japana.

pročitajte više ...