Novosti

Img
sve novosti

Inkluzija djece s teškoćama u razvoju u redovan sustav odgoja i obrazovanja

30.1.2020.

Inkluzija je proces (filozofija) u kojem se djeca sa i bez teškoćama u razvoju odgajaju i obrazuju u istom okruženju te se na taj način stvara osjećaj pripadnosti grupi u kojoj djeca borave. 

Važno je razlikovati društveni pojam inkluzije od pojmova poput ekskluzije (isključivanja iz društva i lokalne zajednice), segregacije (odvajanje u posebne ustanove – institucije) te integracije (pojam koji se često provodi u praksi pod krinkom inkluzije), a podrazumijeva uključivanje djece s manjim teškoćama u redovan sustav odgoja i obrazovanja bez individualiziranog pristupa.

Brojna istraživanja ističu važnost socijalne interakcije kao osnove za razvoj svih životnih vještina koje doprinose najvišim postignućima djeteta te njegovom socijalnom i mentalnom razvoju, a inkluzija je upravo proces koji omogućava jednak razvoj tjelesnih, emocionalnih, socijalnih i drugih sposobnosti važnih za razvoj učenja, igre, zajedničkog razumijevanja, tolerancije i poštovanja kako bi ostvarili najvišu kvalitetu života sukladno maksimalnim mogućnostima.

U procesu inkluzije sudjeluje čitava lokalna zajednica i osobe koje okružuju dijete (u vrtiću su to odgojitelji, roditelji, stručni suradnici, ravnatelj te svi ostali zaposlenici). 
U nastavku su navedene neke od prednosti inkluzije s obzirom na odnos 
dijete – roditelj – odgojitelj.

Prednosti inkluzije za dijete s teškoćama u razvoju:
ostvarivanje socijalnih interakcija (druženje s vršnjacima)
imitiranje vršnjaka, a samim time i razvoj novih vještina i ponašanja
prilagođene aktivnosti s obzirom na dob i teškoću djeteta
razvoj samopoštovanja i samopouzdanja te stvaranje pozitivne slike o sebi 

Prednosti inkluzije za vršnjake u skupini:
učenje o različitosti, uvažavanju te poštovanju
veće samopoštovanje zbog pomaganja drugima
učenje novih socijalnih vještina i načina interakcije s djecom različitih sposobnosti
razvoj empatije, strpljenja i tolerancije
spoznaja da pojedinac može prevladati svoje teškoće te postići uspjeh

Prednosti inkluzije za roditelje djeteta s teškoćama:
osjećaj da je njihovo dijete prihvaćeno
spoznaja da njihovo dijete ima jednake uvjete za rast i razvoj kao i ostala djeca
informacije o djetetovom stjecanju novih spoznaja

Prednost inkluzije za roditelje vršnjaka:
osvještavanje individualnih razlika među djecom i načina na koji pojedine obitelji žive, rade i uče sa svojom djecom
otkrivanje novih načina i mogućnosti za međusobnom podrškom i pomaganjem

Prednost inkluzije za sve koji brinu za dijete u inkluzivnom vrtiću (odgojitelji, stručni suradnici, ravnatelj, ostali zaposlenici):
profesionalni razvoj/učenje novih vještina
novi izazovi i interesi u radu
povećanje sposobnosti za individualizirani rad
prepoznavanje pozitivnih strana i mogućnosti djece različitih vještina i sposobnosti

Kako bi se PROCES inkluzije uspješno provodio potrebno je:
stvoriti pozitivnu atmosferu u skupini
omogućiti osjećaj sigurnosti svih prisutnih
omogućiti doživljaj uspjeha
omogućiti osjećaj prihvaćenosti i poštovanja
pružiti mogućnost slobodnog odabira igara u centrima aktivnosti
omogućiti priliku za svladavanje novih vještina

Neki od najrespektabilnijih istraživača (Slee, 2006.) ističu da su argumenti etike, ljudskih prava i socijalne pravde za inkluzivnu edukaciju tako snažni da pobijaju argumente zasnovane na pedagogiji ili empirijskim studijama uspješnosti. 

Krajnji cilj inkluzije nije samo integracija djeteta u odgojno-obrazovnu skupinu s vršnjacima (koja bez podrške i individualiziranog pristupa može rezultirati nedostatkom djetetovog napretka), već je to dobrobit za čitavo društvo, odgojno-obrazovni sustav i svu djecu.


Pregled posljednjih novosti

avatar
cloud

22.2.2024.

Predstave u veljači

Svako dijete od najranije dobi treba imati kontakt s kazalištem, i zato u naš vrtić često pozivamo Produkciju Z iz Splita i novo kazalište Štoos teatar.

pročitajte više ...

avatar
cloud

20.2.2024.

Nastup na Malom Fašniku

Fašnik je razdoblje prije korizme u kojem se priređuju povorke maškara, kostimirani i maskirani plesovi.

pročitajte više ...

avatar
cloud

12.2.2024.

Međunarodni dan pizze u Sovicama

U petak, 9. veljače djeca iz mlađe vrtićke skupine Sovice obilježila su Međunarodni dan pizze.

pročitajte više ...

avatar
cloud

12.2.2024.

Proslava rođendana u Montessori grupi Perlice

Montessori proslava rođendana razlikuje se od uobičajenih.

pročitajte više ...

avatar
cloud

12.2.2024.

Delfini na snijegu

Tijekom prvog susreta malenih Delfina sa snijegom bilo je raznih emocija suza, smijeha, opreza, uzbuđenja.

pročitajte više ...

avatar
cloud

9.2.2024.

Veliki Gorica – Solarni grad

pročitajte više ...

avatar
cloud

26.1.2024.

Međunarodni dan zagrljaja

pročitajte više ...

avatar
cloud

24.1.2024.

Svjetski dan zagrljaja

pročitajte više ...

avatar
cloud

24.1.2024.

Zimske radosti u skupini Mravići

pročitajte više ...

avatar
cloud

19.1.2024.

POSJET IZVORNE GOVORNICE ENGLESKOJ SKUPINI „BARNEY“

pročitajte više ...