cloud

Novosti

Img
sve novosti

Inkluzija djece s teškoćama u razvoju u redovan sustav odgoja i obrazovanja

30.1.2020.

Inkluzija je proces (filozofija) u kojem se djeca sa i bez teškoćama u razvoju odgajaju i obrazuju u istom okruženju te se na taj način stvara osjećaj pripadnosti grupi u kojoj djeca borave. 

Važno je razlikovati društveni pojam inkluzije od pojmova poput ekskluzije (isključivanja iz društva i lokalne zajednice), segregacije (odvajanje u posebne ustanove – institucije) te integracije (pojam koji se često provodi u praksi pod krinkom inkluzije), a podrazumijeva uključivanje djece s manjim teškoćama u redovan sustav odgoja i obrazovanja bez individualiziranog pristupa.

Brojna istraživanja ističu važnost socijalne interakcije kao osnove za razvoj svih životnih vještina koje doprinose najvišim postignućima djeteta te njegovom socijalnom i mentalnom razvoju, a inkluzija je upravo proces koji omogućava jednak razvoj tjelesnih, emocionalnih, socijalnih i drugih sposobnosti važnih za razvoj učenja, igre, zajedničkog razumijevanja, tolerancije i poštovanja kako bi ostvarili najvišu kvalitetu života sukladno maksimalnim mogućnostima.

U procesu inkluzije sudjeluje čitava lokalna zajednica i osobe koje okružuju dijete (u vrtiću su to odgojitelji, roditelji, stručni suradnici, ravnatelj te svi ostali zaposlenici). 
U nastavku su navedene neke od prednosti inkluzije s obzirom na odnos 
dijete – roditelj – odgojitelj.

Prednosti inkluzije za dijete s teškoćama u razvoju:
ostvarivanje socijalnih interakcija (druženje s vršnjacima)
imitiranje vršnjaka, a samim time i razvoj novih vještina i ponašanja
prilagođene aktivnosti s obzirom na dob i teškoću djeteta
razvoj samopoštovanja i samopouzdanja te stvaranje pozitivne slike o sebi 

Prednosti inkluzije za vršnjake u skupini:
učenje o različitosti, uvažavanju te poštovanju
veće samopoštovanje zbog pomaganja drugima
učenje novih socijalnih vještina i načina interakcije s djecom različitih sposobnosti
razvoj empatije, strpljenja i tolerancije
spoznaja da pojedinac može prevladati svoje teškoće te postići uspjeh

Prednosti inkluzije za roditelje djeteta s teškoćama:
osjećaj da je njihovo dijete prihvaćeno
spoznaja da njihovo dijete ima jednake uvjete za rast i razvoj kao i ostala djeca
informacije o djetetovom stjecanju novih spoznaja

Prednost inkluzije za roditelje vršnjaka:
osvještavanje individualnih razlika među djecom i načina na koji pojedine obitelji žive, rade i uče sa svojom djecom
otkrivanje novih načina i mogućnosti za međusobnom podrškom i pomaganjem

Prednost inkluzije za sve koji brinu za dijete u inkluzivnom vrtiću (odgojitelji, stručni suradnici, ravnatelj, ostali zaposlenici):
profesionalni razvoj/učenje novih vještina
novi izazovi i interesi u radu
povećanje sposobnosti za individualizirani rad
prepoznavanje pozitivnih strana i mogućnosti djece različitih vještina i sposobnosti

Kako bi se PROCES inkluzije uspješno provodio potrebno je:
stvoriti pozitivnu atmosferu u skupini
omogućiti osjećaj sigurnosti svih prisutnih
omogućiti doživljaj uspjeha
omogućiti osjećaj prihvaćenosti i poštovanja
pružiti mogućnost slobodnog odabira igara u centrima aktivnosti
omogućiti priliku za svladavanje novih vještina

Neki od najrespektabilnijih istraživača (Slee, 2006.) ističu da su argumenti etike, ljudskih prava i socijalne pravde za inkluzivnu edukaciju tako snažni da pobijaju argumente zasnovane na pedagogiji ili empirijskim studijama uspješnosti. 

Krajnji cilj inkluzije nije samo integracija djeteta u odgojno-obrazovnu skupinu s vršnjacima (koja bez podrške i individualiziranog pristupa može rezultirati nedostatkom djetetovog napretka), već je to dobrobit za čitavo društvo, odgojno-obrazovni sustav i svu djecu.


Pregled posljednjih novosti

avatar
cloud

19.2.2020.

Istraživačke aktivnosti u starijoj jasličkoj skupini

Za djecu je prirodno istraživati svijet oko sebe. Djeca uče kroz igru i stječu različita znanja i mogućnosti.

pročitajte više ...

avatar
cloud

14.2.2020.

ZAVRŠETAK ŠKOLE KLIZANJA

Još jednu zimu, još jednu godinu za redom, naši predškolci iz dječjeg vrtića "CICIBAN" pohađali su školu klizanja u organizaciji grada Velike Gorice, u periodu od 13. siječnja do 07. veljače 2020. god.

pročitajte više ...

avatar
cloud

10.2.2020.

BORAVAK NA ZRAKU PO SVIM VREMENSKIM UVJETIMA

Boravak djece na zraku dio je svakodnevnih aktivnosti kroz sva godišnja doba. Planira se u skladu s vremenskim uvjetima i dobi djeteta. Boravkom na otvorenom jačamo prirodni imunitet djece.

pročitajte više ...

avatar
cloud

30.1.2020.

Inkluzija djece s teškoćama u razvoju u redovan sustav odgoja i obrazovanja

Inkluzija je proces (filozofija) u kojem se djeca sa i bez teškoćama u razvoju odgajaju i obrazuju u istom okruženju te se na taj način stvara osjećaj pripadnosti grupi u kojoj djeca borave. 

pročitajte više ...

avatar
cloud

28.1.2020.

Povodom Dana Grada Velike Gorice najmlađi pozdravili grad lampicama i pjesmom

Mješovita odgojna skupina iz Kolareve (odgojitelji: Smolčić Jana-Muža Ivanka-Delač Irena) te jedna odgojna skupina iz programa predškole 13. prosinca 2019. prošetala je gradom sa lampicama i na simbolički način uputila čestitke našem gradu.

pročitajte više ...

avatar
cloud

28.1.2020.

Briga za ptice

Početkom ove pedagoške godine krenuli smo u projekt " Veliki lov na biljke" zamišljen od strane Udruge lijepa Naša.

pročitajte više ...

avatar
cloud

28.1.2020.

OSVRT NA PROTEKLI PERIOD PRILAGODBE

Mlađa jaslička skupina "Medvjedići", počela je sa svojom novom životnom avanturom, početkom devetog mjeseca 2019. godine. Kao i svaki početak i ovaj je bio težak osobito djeci, od kojih su se neki prvi puta susreli sa odvajanjem od roditelja.

pročitajte više ...

avatar
cloud

18.12.2019.

BOŽIĆNO DRUŽENJE DJECE IZ ENGLESKIH SKUPINA

U želji da ove blagdane djeci u vrtiću učinimo još čarobnijima, organizirale smo druženje na temu nadolazećeg Božića.

pročitajte više ...

avatar
cloud

18.12.2019.

Proslava svete Lucije

Svjetlost koju donosi blagdan svete Lucije okupila je na zajedničkom druženju djecu iz 3 odgojne skupine.

pročitajte više ...

avatar
cloud

18.12.2019.

Povodom Dana Grada Velike Gorice najmlađi pozdravili grad lampicama i pjesmom

Mješovita odgojna skupina iz Kolareve (odgojitelji: Smolčić Jana-Muža Ivanka-Delač Irena) te jedna odgojna skupina iz programa predškole 13. prosinca 2019. prošetala je gradom sa lampicama i na simbolički način uputila čestitke našem gradu.

pročitajte više ...