U P I S I u progam predškole 2021./2022.

Upute HZJZ za pedagošku godinu 2021/2022

Važne obavijesti - aktualno

Novosti

Img
sve novosti

Inkluzija djece s teškoćama u razvoju u redovan sustav odgoja i obrazovanja

30.1.2020.

Inkluzija je proces (filozofija) u kojem se djeca sa i bez teškoćama u razvoju odgajaju i obrazuju u istom okruženju te se na taj način stvara osjećaj pripadnosti grupi u kojoj djeca borave. 

Važno je razlikovati društveni pojam inkluzije od pojmova poput ekskluzije (isključivanja iz društva i lokalne zajednice), segregacije (odvajanje u posebne ustanove – institucije) te integracije (pojam koji se često provodi u praksi pod krinkom inkluzije), a podrazumijeva uključivanje djece s manjim teškoćama u redovan sustav odgoja i obrazovanja bez individualiziranog pristupa.

Brojna istraživanja ističu važnost socijalne interakcije kao osnove za razvoj svih životnih vještina koje doprinose najvišim postignućima djeteta te njegovom socijalnom i mentalnom razvoju, a inkluzija je upravo proces koji omogućava jednak razvoj tjelesnih, emocionalnih, socijalnih i drugih sposobnosti važnih za razvoj učenja, igre, zajedničkog razumijevanja, tolerancije i poštovanja kako bi ostvarili najvišu kvalitetu života sukladno maksimalnim mogućnostima.

U procesu inkluzije sudjeluje čitava lokalna zajednica i osobe koje okružuju dijete (u vrtiću su to odgojitelji, roditelji, stručni suradnici, ravnatelj te svi ostali zaposlenici). 
U nastavku su navedene neke od prednosti inkluzije s obzirom na odnos 
dijete – roditelj – odgojitelj.

Prednosti inkluzije za dijete s teškoćama u razvoju:
ostvarivanje socijalnih interakcija (druženje s vršnjacima)
imitiranje vršnjaka, a samim time i razvoj novih vještina i ponašanja
prilagođene aktivnosti s obzirom na dob i teškoću djeteta
razvoj samopoštovanja i samopouzdanja te stvaranje pozitivne slike o sebi 

Prednosti inkluzije za vršnjake u skupini:
učenje o različitosti, uvažavanju te poštovanju
veće samopoštovanje zbog pomaganja drugima
učenje novih socijalnih vještina i načina interakcije s djecom različitih sposobnosti
razvoj empatije, strpljenja i tolerancije
spoznaja da pojedinac može prevladati svoje teškoće te postići uspjeh

Prednosti inkluzije za roditelje djeteta s teškoćama:
osjećaj da je njihovo dijete prihvaćeno
spoznaja da njihovo dijete ima jednake uvjete za rast i razvoj kao i ostala djeca
informacije o djetetovom stjecanju novih spoznaja

Prednost inkluzije za roditelje vršnjaka:
osvještavanje individualnih razlika među djecom i načina na koji pojedine obitelji žive, rade i uče sa svojom djecom
otkrivanje novih načina i mogućnosti za međusobnom podrškom i pomaganjem

Prednost inkluzije za sve koji brinu za dijete u inkluzivnom vrtiću (odgojitelji, stručni suradnici, ravnatelj, ostali zaposlenici):
profesionalni razvoj/učenje novih vještina
novi izazovi i interesi u radu
povećanje sposobnosti za individualizirani rad
prepoznavanje pozitivnih strana i mogućnosti djece različitih vještina i sposobnosti

Kako bi se PROCES inkluzije uspješno provodio potrebno je:
stvoriti pozitivnu atmosferu u skupini
omogućiti osjećaj sigurnosti svih prisutnih
omogućiti doživljaj uspjeha
omogućiti osjećaj prihvaćenosti i poštovanja
pružiti mogućnost slobodnog odabira igara u centrima aktivnosti
omogućiti priliku za svladavanje novih vještina

Neki od najrespektabilnijih istraživača (Slee, 2006.) ističu da su argumenti etike, ljudskih prava i socijalne pravde za inkluzivnu edukaciju tako snažni da pobijaju argumente zasnovane na pedagogiji ili empirijskim studijama uspješnosti. 

Krajnji cilj inkluzije nije samo integracija djeteta u odgojno-obrazovnu skupinu s vršnjacima (koja bez podrške i individualiziranog pristupa može rezultirati nedostatkom djetetovog napretka), već je to dobrobit za čitavo društvo, odgojno-obrazovni sustav i svu djecu.


Pregled posljednjih novosti

avatar
cloud

23.12.2021.

Humanitarni sajam za pomoć djeci u Africi

Škole za Afriku višegodišnji je edukativno-humanitarni program Unicefa (od 2004. godine) koji se provodi diljem svijeta u školama, vrtićima te centrima za odgoj i obrazovanje.

pročitajte više ...

avatar
cloud

7.12.2021.

Dan Ljubaznosti

Na inicijativu Svjetskog Pokreta za ljubaznost, u Tokiju je 13.11.1998. godine održana konferencija o ljubaznosti i tom je prilikom donesena posebna deklaracija koja govori o toleranciji i prihvaćanju različitosti.

pročitajte više ...

avatar
cloud

30.11.2021.

Adventski kalendar

pročitajte više ...

avatar
cloud

30.11.2021.

Zasadi drvo, ne budi panj!

Dječji vrtić Ciciban se i ove godine priključio nacionalnoj kampanji sadnje stabala „Zasadi drvo, ne budi panj!“ u organizaciji Udruge za zaštitu prirode i okoliša.

pročitajte više ...

avatar
cloud

24.11.2021.

Mjesec knjige

Ajmo se hrvati s knjigom

pročitajte više ...

avatar
cloud

19.11.2021.

Listopad u Krijesnicama

pročitajte više ...

avatar
cloud

16.11.2021.

Kako smo obilježili dan sv. Martina u našem vrtiću

pročitajte više ...

avatar
cloud

8.11.2021.

Svjetski dan hane u odgojnoj skupini Barney

Nedavno smo u našoj mješovitoj skupini s ranim učenjem engleskog jezika "Barney" obilježili svjetski dan hrane.

pročitajte više ...

avatar
cloud

2.11.2021.

OBILJEŽAVANJE TJEDNA KODIRANJA I DANA INTELIGENCIJE

Ove godine engleska skupina ELMERI se prvi put uključila u Europski tjedan kodiranja koji smo obilježili 18.9.2021.

pročitajte više ...

avatar
cloud

22.10.2021.

DAN KRAVATE U ODGOJNOJ SKUPINI PTIČICE

Putem slikovnice Priča o kravati suvremenog velikogoričkog književnika Božidara Prosenjaka, djeca odgojne skupine Ptičice (odgojiteljice Barica Marjanović, Marija Rožić i Irena Delač) upoznala su povijest kravate po čemu je poznato naše Turopolje.

pročitajte više ...