cloud

Obavijesti

Img

O B A V I J E S T o početku odvijanja i rasporedu programa predškole

25.9.2019.

Pozivamo roditelje djece prijavljene za program predškole DV Ciciban sa područja Grada Velike Gorice da se odazovu na roditeljski sastanak u ponedjeljak, 30. rujna 2019. u 17 sati na objektu Slavka Kolara 39 (soba 4, kat).

Program predškole će se odvijati na objektu Slavka Kolara 39 od 1. listopada 2019. a svi detalji vezani uz raspored i program biti će dogovoreni sa odgojiteljicom na roditeljskom sastanku.


Pozivamo roditelje djece prijavljene za program predškole DV Ciciban sa područja Grada Velike Gorice da se odazovu na roditeljski sastanak u ponedjeljak, 30. rujna 2019. u 15,30 sati u OŠ Novo Čiče (učionica Matematika 1).

Program predškole će se odvijati u prostorima škole, od 1. listopada 2019. a svi detalji vezani uz raspored i program biti će dogovoreni sa odgojiteljicom na roditeljskom sastanku.


Pozivamo roditelje djece prijavljene za program predškole DV Ciciban sa područja Grada Velike Gorice da se odazovu na roditeljski sastanak u petak, 27. rujna 2019. u 15,15 sati u OŠ Velika Buna.

Program predškole će se odvijati u prostorima područne škole Velika Buna, od 1. listopada 2019. a svi detalji vezani uz raspored i program biti će dogovoreni sa odgojiteljicom na roditeljskom sastanku.

Ova obavijest se odnosi na roditelje djece koja spadaju u PŠ Velika Buna i PŠ Šiljakovina.


Raspored održavanja programa predškole 2019-2020