Programi u vrtiću

Img

Redoviti program

Redoviti 10-satni program namijenjen je djeci od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu.

Program se zasniva na humanističko razvojnoj koncepciji, što znači da polazi od razvojnih potreba i mogućnosti djeteta, poštujući djetetovu cjelovitost i individualne karakteristike.

Mi želimo da dijete:

doživi vrtić kao sigurno, ugodno i zanimljivo mjesto gdje će se osjećati voljenim i prihvaćenim
prihvati i zavoli drugu djecu i stekne prijatelje
nauči mnoge važne stvari koje ga zanimaju
kreativno izrazi svoje doživljaje
nauči biti samostalno u svemu za što je spremno
maksimalno razvije sve svoje sposobnosti.

Kako mi to ostvarujemo?

Potrebe djece su iste, ali su načini njihovog odrastanja, sklonosti i interesi, vrlo različiti. Zato je program svake skupine specifičan. Zanimljivosti koje privuku njihovu pažnju, projekti koje ostvaruju omogućuju im istraživanje, inicijativu, učenje od odraslih ali i od druge djece, kreativnost, dobru zabavu i oblikovanje pozitivne slike djeteta o sebi.

U redoviti program Vrtića integrirana su i djeca s posebnim potrebama i djeca s teškoćama u razvoju. O uvjetima i mogućnostima uključivanja djece s teškoćama u razvoju u redovni program odlučuje Stručni tim Vrtića, na temelju svoje procjene i preporuka za uključivanje, a u skladu sa Zakonom.