Programi u vrtiću

Img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img

Poseban umjetnički program

POSEBAN UMJETNIČKI PROGRAM

Poseban umjetnički program u DV Ciciban namijenjen je djeci od tri godine do polaska u osnovnu školu. Program se odvija u jednoj mješovitoj vrtićkoj skupini, u matičnom objektu, u Vidrićevoj 2.

Umjetnički program temelji se na zadaćama suvremenog shvaćanja djeteta kao cjelovitog bića, te je usmjeren na razvoj kapaciteta svakog pojedinog djeteta kao i na poštivanju njihovih individualnih interesa.

Cilj posebnog umjetničkog programa je cjelovit razvoj djeteta  kroz dramske igre, terapijsko pripovijedanje i likovnost, spontano i trajno usvajanje znanja, vještina, te komuniciranja putem jezika umjetnosti. Omogućavanjem kvalitetnog procesa umjetničkog stvaralaštva cilj je pomoći djetetu da otkrije sebe i svoje potencijale, da uči i da stvara, odnosno, stvarajući uči, te tako stječe naviku koja će mu tijekom života biti najbolji saveznik.

 

Zadaće ovog programa su:

- poticati cjelovit i harmoničan razvoj psihomotornih, spoznajnih, emocionalnih, socijalnih i izražajnih sposobnosti djeteta  uvažavanjem različitih interesa i sposobnosti djece nudeći najraznovrsnije umjetničke discipline.

-  razvijati osjećaj  sigurnosti i  samopouzdanja, pozitivne slike o sebi; poticanje zdravog mentalnog zdravlja djeteta

-poticati  kognitivni, socio-emocionalni i jezični razvoj te poticati interes za nove govorne i estetski oblikovane sadržaje

- upoznati  dijete s vrstama književnosti u dječjem vrtiću kao što su slikovnica, bajka (narodna), priča, usmena predaja

- razvijati senzibilitet za umjetnički izričaj kroz ekspresivne tehnike

- poticati na usvajanje novih znanja, vještina i sposobnosti svakog pojedinog djeteta u području njegova razvoja, poticanje na istraživanje boja, tekstura, kretanja linija i prostora kroz iskustva sa različitim likovnim tehnikama i materijalima  s kojima se dijete može izraziti

- prepoznavanje emocionalnih stanja i posljedica koje imaju različiti načini izražavanja u odnosu prema sebi i drugima

- očuvanje nacionalne baštine, lokalnog i regionalnog kulturnog nasljeđa

- razvoj kompetencija za suživot i međusobno razumijevanje