U P I S I u progam predškole 2021./2022.

Upute HZJZ za pedagošku godinu 2021/2022

Važne obavijesti - aktualno

Programi u vrtiću

Img
  • Kraći program

    Engleska igraonica u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica – program se odvija dva puta tjedno u objektu Vidrićeva 2.