Politika privatnosti

Img
 • Dječji vrtić u svrhu pružanja usluga predškolskog odgoja, obrazovanja i skrbi  prikuplja, obrađuje i koristi osobne podatke, te brine o zaštiti istih u skladu s  važećim zakonskim propisima, standardom predškolskog odgoja i odlukama Osnivača.


  Dječji vrtić u interesu sigurnosti djece koristi video nadzor vanjskog ulaznog i dvorišnog prostora.


  Dječji vrtić čuva prikupljene podatke u skladu s Pravilima o upravljanju dokumentarnim gradivom i popisu dokumentarnog gradiva.


  Osoba čiji podaci su prikupljeni (u daljnjem tekstu: ispitanik) ima pravo od Dječjeg vrtića zatražiti pristup podacima i ispravku ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koji se odnose na ispitanika ili prava na ulaganje prigovora na obradu takvih te prava na prenosivost podataka u skladu s člankom 15., 16., 17., 18., 20. i 21. Opće uredbe o zaštiti podataka (Službeni list Europske unije L 119/1)


  Kada je za prikupljanje osobnih podataka potrebna privola ispitanika, ispitanik može u bilo kojem trenutku povući privolu, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.


  Nakon što ispitanik Dječjem vrtiću da svoje osobne podatke imat će istima pristup kako bi ih mogao ažurirati, mijenjati ili, ako je to pravno moguće, izbrisati.
  Ispitanik može postaviti i druga pitanja koja se tiču privatnosti ili izložiti svoje pritužbe u vezi narušavanja privatnosti.

  Pružanje osobnih podataka u skladu je sa zakonskom obvezom ili legitimnim interesom Dječjeg vrtića, ili uvjet nužan za sklapanje ugovora. Kada ispitanik ne pruži potrebne osobne podatke, isti neće moći koristiti usluge Dječjeg vrtića.


  Ako Dječji vrtić namjerava dodatno obrađivati osobne podatke u svrhu koja je različita od one za koju su osobni podaci prikupljeni, Dječji vrtić prije te dodatne obrade ispitaniku pruža informacije o toj drugoj svrsi te sve druge relevantne informacije.


  Kontakt
  Službenik za zaštitu osobnih podataka

  mail: info@dv-ciciban-vg.hr
  tel: 01 6221 274